تبلیغات
گستر - جزوه سیستم برق واحد های فرایندی پالایشگاه |دانلود رایگان

جزوه سیستم برق واحد های فرایندی پالایشگاه

 • جزوه سیستم برق واحد های فرایندی پالایشگاه
  جزوه سیستم برق واحد های فرایندی پالایشگاهدسته: صنایع نفت و گاز
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: zip
  حجم فایل: 2260 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 119

  جزوه سیستم برق واحد های فرایندی پالایشگاه شامل مباحث زیر می باشد

  قیمت فایل فقط 5,000 تومان

  خرید

  مقدمه

  تاریخچه پیدایش گاز

  اكتشاف

  منشاء گاز

  اهداف شركت ملی گاز ایران

  وضعیت انرژی جهان

  وضعیت گاز در ایران

  ذخایر و میادین گاز طبیعی

  مهمترین میادین گازی ایران

  میدان گازی پارس جنوبی

  پروژه های دریایی

  پروژه های خشكی

  واحدهای مختلف مجتمع گازی پارس جنوبی فازهای ۴ و ۵

  واحدهای پروسس (Process units)

  ٠١١  (Reception Facilities)

  ٠١٠ واحدهای شیرین سازی گاز  (Gas Treating)

  ٠١۲ واحد احیا ء و تزریق  MEG

  )MEG Regeneration & Injection & Storage(

  ٠١۳ واحد پایدار سازی میعا نات گازی  (Condensate Stabilization)

  ٠١۴ نم زدایی و جداكردن جیوه  (Dehydration & Demercuriation)

  ٠١۵ بازیافت اتان  (Ethan Recovery)

  ٠١۶ واحد ارسال و اندازه گیری گاز  (Export Gas &Metering)

  ٠١۷ جزء به جزء سازی مخلوط گاز )  NGL Fractionation )

  ٠١۸ واحد احیاء گوگرد )  Sulphure Recovery & Sulfurine )

  ٠١۹ واحد تصفیه آب ترش )  Sure Water Stripping )

  ٠۴١ واحد مشعل )  Flare & Blow Down Drum )

  ٠۴٠ واحد تخلیه مواد )  Utilities & Offsite Drum )

  ٠۴۲ واحد چاله آتش )  Burn Pit )

  ٠۴۳ ذخیره سازی و صادرات میعانات گازی )  Condensate Storage )

  ٠۴۴ واحد ذخیره سازی وانبار گوگرد )  Sulphure Storage & Soldification )

  ٠۴۵ واحد ذخیره سازی پروپان )  Propane Refrigerant Storage )

  ٠۴۶ مخازن ذخیره مواد شیمیایی )  Chemical Storage )

  ٠۴۷ مخازن گاز پروپان )  propane storage )

  ٠۴۸ مخازن گاز بوتان )  Butane storage )

  ٠۴۹ تجهیزات بارگیری پروپان )  propane Loading facilities )

  ٠۵١ تجهیزات بارگیری بوتان )  Butane Loading facilities )

  واحدهای آب، برق و بخار (Utility Units)

  ٠۲١ واحد تولید و توزیع برق )  Power Generation & Main Substation )

  ٠۲٠ واحد تولید و توزیع بخار )  Steam Generation )

  ٠۲۲ واحد سوخت گازی )  Fuel Gas )

  ٠۲۳ واحد هوای ابزار دقیق )  Instrument & Service Air )

  ٠۲۴ واحد نیتروژن )  Nitrogen Unit )

  ٠۲۵ واحد آب گیری از دریا )  Sea Water Intake )

  ٠۲۶ سیستم تصفیه آب )  Sea Water Desalination )

  ٠۲۷ واحد نهایی تصفیه آب )  Water Polishing )

  ٠۲۸ واحد آب آشامیدنی )  Potable Water )

  ٠۲۹ واحد تصفیه فاضلاب )  Water Effluents Disposal )

  ٠۳١ واحد آب آتش نشانی )  Fire Water )

  ٠۳٠ واحد ذخیره سوخت و تولید برق ا ظطرای

  (Diesel Storage & Emergency Generator)

  ٠۳۲ واحد خنک كننده آب )  Cooling Water )

  تولید انرژی الكتریكی (Power Generation)

  توربو ژنراتورهای گازی (GTG)

  سیستم راه انداز اولیه

  سیستم تحریک (Excitation System)

  حفاظت های ژنراتور

  حفاظت عایقی رتور ) Rotor Insulation Protection )

  حفاظت اتصال زمین رتور Rotar Earth Foult Protection

  ترانس اتصال زمین ژنراتور

  لیست حفاظتهای موجود بر روی ژنراتور

  تنظیم كننده ولتاژ (Automatic Voltage Regulator)

  پانل TRE (Speed Tronic Turbine Control)

  پانل HMI (Human Machine Interface)

  سیستم اعلام آتش (Fire And Gas System)

  نحوه بسته شدن كلید قدرت

  سیستم مدیریت قدرت PMS (Power Management System)

  نحوه كنترل بار ژنراتور

  تقسیم بار بین چند ژنراتور موازی LOAD SHARING

  دیزل ژنراتوراضطراری (Emergency Diesel Generator)

  BLACK START

  راه اندازی EDG در حالت BLACK START

  استارت در صورت قطع برق اصلی پالایشگاه Loss of main power

  برگشت به حالت برق اصلی

  در ادامه درمورد برخی از قسمتهای مهم EDG توضیحات مختصری داده خواهد شد.

  سیستم تهویه وكنترل دریچه های هوا

  سیستم آتش

  سیستم راه اندازی بوسیله هوا

  Diesel Generator

  توزیع انرژی الكتریكی (Power Distribution)

  سوئیچگیر KV ۳۳

  سوئیچگیر KV ١/۴

  ترانسفورماتور TRANSFORMER

  ترانسفورماتورها از نظر ساختار

  ترانسفورماتورهای خشک

  ترانسفورماتورهای روغنی

  حفاظت های ترانسفورماتور

  حفاظت از طریق سنجش دمای سیم پیچ و دمای روغن

  حفاظت رله BUCHHOLZ RELAY

  حفاظت رله دیفرانسیل

  تست های ترانسفورماتور

  تست پیوستگی Continuity Test

  تست مقاومت عایقی ) IR ) Megger Test

  تست شكستگی عایقی روغن Break Down Voltage Test (BDV)

  تست ولتاژ بالا HI – Voltage Test

  پانل های توزیع اصلی (Main Distribution Panel)

  سیستم كنترل توزیع قدرت (PDCS)

  شبكه های به كار رفته در سیستم PDCS

  بررسی PDCS از نظر سخت افزاری

  ماژول مخابراتی برای برقراری ارتباط سریال (

  ماژول مخابراتی PROFI BUS (

  حذف بار (Load Shedding)

  استارت مجدد (Restarting)

  Automatic Change Over

  Automatic Transfer

  سیستم تغذیه غیر قابل قطع (Uninterruptible Power Supply)

  Rectifier

  Battery

  Inverter

  Bypass Line

  Static Bypass Switch (SBS)

  سیستم برق جریان مستقیم DCP

  Automatic Transfer

  شارژ اولیه Initial charge

  شارژ تقویت كننده Boost charge

  مرحله شناور float charge

  ٠ حالت شناور )  Float charge )

  ۲ حالت قطع تغذیه وروی جریان متناوب )  AC supply Failed )

  ۳ حالت  Boost charge

  ۴ حالت  charge mode

  موتورهای ولتاژ پایین Low Voltage motors

  تست های موتورهای ولتاژ پایین

  ٠ تست های اولیه

  الف( تست اهمی سیم پیچ : ) winding Resistance Test )

  ب( تست پیوستگی سیم پیچ ها : ) continuity Test )

  ج( تست عایقی سیم پیچها IR ( : Insulation Resistance )

  ۲ تست های دوره  Commissioning

  الف( جریان راه اندازی موتور : Starting current

  ب( مدت زمان استارت : Run up Time

  ج( جریان كار موتور : Full Load current FLC

  د( دمای سیم پیچ ها موتور : Winding Temperature Test

  ه ( سنجش لرزش بلبرینگ های جلو و عقب شفت موتور :

  د ( دمای بلبرینگ های جلو و عقب شفت موتور

  ز( جهت چرخش موتور : ) Direction of Rotation Test )

  ح( تست قبل از بهره برداری یا OTP ( Operation Test Procedure )

  حفاظت های موتور ولتاژ پایین Low Voltage Motor Protection

  حفاظت موتور از طریق كلید قدرت

  فیوزهای تند كار : MCB ( Miniature circuit Breaker )

  كنتاكتور : Contactor

  موتورهای ولتاژ بالا High Voltage Motors

  حفاظت های موتورهای H. V

  حفاظت زمین Gen no direction

  حفاظت حرارتی موتور Thermal over Load

  حفاظت روتور قفل شده Blocked Rotor

  حفاظت تعداد دفعات استارت Number of Start

  حفاظت unbalance Voltage

  رله و حفاظت (Relay & Protection)

  رله حفاظتی REF 542 Plus

  رله حفاظتی SPAJ 140 C

  رله حفاظتی EOCR

  قابلیت های مهم رله EOCR

  رله حفاظتی EGR ( Electronic Ground Relay )

  حفاظت كاتودی (Cathodic Protection)

  سیستم های اطفاء حریق و ایمنی تاسیسات

  Fire & Gas System

  USS ( Ultimate Safety System )

  HIPPS ( High Integrety Pressure Protection System )

  معرفی برخی از بازرسی ها

  مطالعه موردی (case study)

  رله حفاظتی REF542+

  تركیب بندی (Configuration)

  بهره برداری (Opration)

  نمایشگر LCD

  نمایشگر وضعیت

  .٠ وضعیت كار عادی

  .۲ وضعیت ارتباطی

  .۳ آشكار سازی آلارم ها

  .۴ وضعیت اینترلاك

  های آشكار ساز LED

  LED های نمایشگر میله ای

  شستی های فشاری كنترل

  كلید الكترونیكی

  (Measurement) اندازه گیری

  حفاظت (Protection)

  كنترل (Control)

  ثبت وقایع (Event recording)

  ثبت خطاها (Fault recording)

  ساعت زمان حقیقی (Real time clock)

  واسطه ها (Process interface)

  ورودی های آنالوگ

  ورودی ها و خروجی های باینری

  چک و آنالیز (Diagnosis and monitoring)

  خروجی آنالوگ (Analog output)

  ارتباط و مخابره (Communication)

  حفاظت تفاضلی (Differential protection)

  نسبت ترانسفورماتور

  اتصال ترانسفورماتور

  تسهیلات تغییر سر ترانسفورماتور

  جریان تهاجمی مغناطیسی كننده

  مشخصات عملكرد قطع

  قیمت فایل فقط 5,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : تاریخچه پیدایش گاز , اكتشاف , منشا گاز , اهداف شركت ملی گاز ایران , وضعیت انرژی جهان , وضعیت گاز در ایران , ذخایر و میادین گاز طبیعی , مهمترین میادین گازی ایران , میدان گازی پارس جنوبی , واحدهای مختلف مجتمع گازی پارس جنوبی فازهای 4 و 5 , واحدهای پروسس (Process units) , Reception Facilities


نظرات()   
   
آخرین پست ها

نصب دوربین مداربسته..........شنبه 16 تیر 1397

تغذیه سالم با مصرف سبزیجات «چلیپایی» به سلامت قلب کمک می کند..........دوشنبه 14 خرداد 1397

اشتباهات رایج لینک سازی سایت توسط مبتدیان..........پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397

خرید کتاب توضیحات معاون اجرایی نمایشگاه درباره آراء صادره برای ناشران متخلف..........دوشنبه 17 اردیبهشت 1397

فناوری ساخت ارائه تسهیلات به دانش بنیانی ها ساده تر شد/ کاهش سود وام ها..........یکشنبه 9 اردیبهشت 1397

نمایش فیلم در «بدو رستم بدو» به ۵ جشنواره جهانی راه پیدا کرد..........یکشنبه 2 اردیبهشت 1397

بانک کتاب انتشارات «کتاب مرو» اعلام موجودیت کرد..........چهارشنبه 29 فروردین 1397

فناوری جدید اینستاگرام برای کاربرانش ابزار دانلود اطلاعات می سازد..........جمعه 24 فروردین 1397

بهداشت و درمان دولت هر چه زودتر تکلیف تعرفه های پزشکی سال ۹۷ را روشن کند..........پنجشنبه 16 فروردین 1397

سینمای ایران پایگاه‌های نوروزی ثبت‌نامِ باشگاه جشنواره جهانی فیلم فجر مستقر شد..........دوشنبه 13 فروردین 1397

خبر اقتصادی - فرش دستباف؛ ایرانی ترین کالا..........پنجشنبه 9 فروردین 1397

چاپ کتاب پیام تسلیت محسن جوادی برای درگذشت داریوش شایگان..........یکشنبه 5 فروردین 1397

فوتبال جهان - برد آرژانتین مقابل ایتالیا در غیاب مسی/ ادامه بحران در آتزوری..........شنبه 4 فروردین 1397

گردشگری| سفر| نمایش چهره‌ای متفاوت از کاخ عالی‌قاپو پس از ۱۰۰ سال..........سه شنبه 29 اسفند 1396

فوتبال جهان صعود قاطعانه بایرن مونیخ/ بشیکتاش در خانه هم حرفی برای گفتن نداشت..........شنبه 26 اسفند 1396

همه پستها